این همایش/ نشریه در وب سایت پایگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) نمایه گردیده است

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.
عنوان همایش : کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران
آدرس سایت : http://ssconf.ir/
صاحب امتیاز : .
سردبیر/دبیر اجرایی : دکتر مهدی اسماعیلی
کد : isc-97029-12120
پست الکترونیک info@ssconf.ir
شماره تماس 02147623660
آدرس .
پایگاه استنادی علمی ایرانیان