دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
دانش حقوق مدنی
عنوان نشریه دانش حقوق مدنی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول دكتر ابراهيم تقی زاده
سردبیر دكتر محمود باقری
تارگاه clk.journals.pnu.ac.ir
رایانامه .
تلفن 02122454999
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی .
نوع نشریه دو فصلنامه