فهرست دوره های همایش
عمران و پروژه
عنوان نشریه عمران و پروژه
درجه علمی علمی تخصصی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم
صاحب امتیاز دکتر علی قربانی
مدیرمسئول دکتر علی قربانی
سردبیر
تارگاه cpjournals.com
رایانامه info@cpjournals.com
تلفن 021-88027579
نمابر
صندوق پستی
نشانی تهران،میدان هفت تیر،خیابان بهار شیراز،پلاک 146، واحد6
نوع نشریه