دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
پژوهش های تولید گیاهی
عنوان نشریه پژوهش های تولید گیاهی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیرمسئول دکتر کامبیز مشایخی
سردبیر دکتر کامبیز مشایخی
تارگاه http://jopp.gau.ac.ir/
رایانامه
تلفن 017132430522
نمابر 017132430522
صندوق پستی 487-49175
نشانی گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات
نوع نشریه فصلنامه