فهرست دوره های همایش
مجلس و راهبرد
عنوان نشریه مجلس و راهبرد
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مدیرمسئول کاظم جلالی
سردبیر حسن سبحانی
تارگاه http://nashr.majles.ir/
رایانامه mrcmag@majlis.ir
تلفن 02183357158
نمابر 02183357157
صندوق پستی
نشانی تهران خیابان شهید قرنی بالاتر از شاداب نبش کوچه ملک الکلامی پلاک 131 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
نوع نشریه فصلنامه