فهرست دوره های همایش
متن پژوهی ادبی
عنوان نشریه متن پژوهی ادبی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبائی
مدیرمسئول عباسعلی وفایی
سردبیر عباسعلی وفایی
تارگاه http://ltr.atu.ac.ir
رایانامه zaban.adab@gmail..com
تلفن 02188683705
نمابر
صندوق پستی
نشانی تهران -بزرگراه شهید چمران- پل مدیریت- روبروی دانشگاه امام صادق (ع)- خیابان علامه طباطبائی جنوبی نبش خیابان حق طلب دانشکده ادبیات و زبان های خارجه- دفتر فصلنامه ها
نوع نشریه فصلنامه