فهرست دوره های همایش
لیزر در پزشکی
عنوان نشریه لیزر در پزشکی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشكی تهران
مدیرمسئول دكتر حسين بختو
سردبیر دكتر پروين منصوری
تارگاه http://icml.ir/
رایانامه jmlc@jdcord.jd.ac.ir
تلفن 02166494649
نمابر
صندوق پستی 14155-6615
نشانی تهران، سيد خندان، ابتدای سهروردی شمالی، كوچه شهيد مهاجر، پلاك 13، طبقه 2
نوع نشریه فصلنامه