دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
كنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای گياهی
عنوان نشریه كنترل بيولوژيک آفات و بيماريهای گياهی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
مدیرمسئول محمد جوان نیکخواه
سردبیر مسعود احمدزاده
تارگاه https://jbiocontrol.ut.ac.ir/
رایانامه jbiocontrol@ut.ac.ir
تلفن 02632221482
نمابر
صندوق پستی
نشانی
نوع نشریه فصلنامه