دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
علوم پيراپزشكی و توانبخشی مشهد
عنوان نشریه علوم پيراپزشكی و توانبخشی مشهد
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیرمسئول دکتر عباس عظیمی خراسانی
سردبیر دکتر هادی استادی مقدم
تارگاه http://jpsr.mums.ac.ir/
رایانامه jpsr@mums.ac.ir
تلفن 05138846722
نمابر
صندوق پستی
نشانی مشهد،میدان آزادی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دفتر مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی
نوع نشریه فصلنامه