دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
علوم اجتماعی
عنوان نشریه علوم اجتماعی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
مدیرمسئول دکتر حسین بهروان
سردبیر دکتر علی یوسفی
تارگاه https://social.um.ac.ir/index.php
رایانامه JSS@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن 05118796830
نمابر
صندوق پستی
نشانی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی گروه علوم اجتماعی
نوع نشریه دوفصلنامه