دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
صنایع چوب و کاغذ ایران
عنوان نشریه صنایع چوب و کاغذ ایران
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
مدیرمسئول امين آرين
سردبیر علی عبدالخانی
تارگاه http://www.ijwp.ir/
رایانامه Info@isswpi.ir
تلفن 02632224496
نمابر
صندوق پستی 4111
نشانی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ
نوع نشریه فصلنامه