دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
صفه
عنوان نشریه صفه
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی
مدیرمسئول دكتر اكبر حاجی ابراهيم زرگر
سردبیر دكتر محمود رازجويان
تارگاه http://scj.sbu.ac.ir/index.php/SOFEH
رایانامه soffeh@sbu.ac.ir
تلفن 02129902843
نمابر
صندوق پستی 19835/346
نشانی تهران اوین دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
نوع نشریه فصلنامه