دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
شیمی کاربردی (اندیشه علوم)
عنوان نشریه شیمی کاربردی (اندیشه علوم)
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه سمنان
مدیرمسئول دکتر علی عموزاده
سردبیر دکتر سید حسن زوار موسوی
تارگاه http://chemistry.journals.semnan.ac.ir/
رایانامه sjac@semnan.ac.ir
تلفن 02333383188
نمابر
صندوق پستی
نشانی ايران، سمنان، کيلومتر 3 جاده دامغان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پرديس علوم پايه، دانشکده شيمی، دفتر مجله شيمی کاربردی
نوع نشریه فصلنامه