دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
شعر پژوهی
عنوان نشریه شعر پژوهی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
مدیرمسئول کاووس حسن لی
سردبیر کاووس حسن لی
تارگاه http://jba.shirazu.ac.ir/
رایانامه boostan@rose.shirazu.ac.ir
تلفن 07136272292
نمابر
صندوق پستی 1119
نشانی شیراز، پردیس دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله بوستان ادب
نوع نشریه فصلنامه