دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
سلامت و روانشناسی
عنوان نشریه سلامت و روانشناسی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
مدیرمسئول دكتر محمد حكمی
سردبیر دكتر حسن احدی
تارگاه http://jhpsy.kiau.ac.ir/
رایانامه healthpsychology@kiau.ac.ir
تلفن 02614182468
نمابر 02614401793
صندوق پستی
نشانی کرج، خیابان رجایی شهر، بلوارشهید موذن، دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج، دانشکده روان شناسی، دفتر فصلنامه سلامت و روانشناسی
نوع نشریه فصلنامه