دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

مشاهده جزئیات

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مشاهده جزئیات

اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

مشاهده جزئیات

پنجمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

مشاهده جزئیات

اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی

مشاهده جزئیات

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

مشاهده جزئیات