فهرست دوره های همایش
همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی
برگزارکننده انتشارات فرهیختگان دانشگاه - دانشگاه ایوانکی
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://sciengconf.ir/
رایانامه .
تلفن 02166490178
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//