فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
برگزارکننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://enconf.ikharazmi.com
رایانامه conf.kharazmii@gmail.com
تلفن 07132334989
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//