فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
برگزارکننده توسط دانشگاه اسن یورت
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://confme.com/fa/
رایانامه info@confme.com
تلفن 09120884450
نشانی استانبول
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//