فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://www.mba2017.com/fa/
رایانامه info@Mba2017.com
تلفن 02166381529
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//