فهرست دوره های همایش
کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
برگزارکننده پایگاه علمی شهید خجسته
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://dmf96.com/
رایانامه info@dmf96.com
تلفن 09903909317
نشانی رشت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//