فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
برگزارکننده دانشگاه ایوانکی- موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://icmfs.ir/
رایانامه mprh.institute@gmail.com
تلفن 02188842090
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//