فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکننده توسط دانشگاه مجلسی
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://c-it.ir/fa/
رایانامه info@c-it.ir
تلفن 02188062510
نشانی تهران-خیابان اسد آبادی خیابان 52 پ2
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//