فهرست دوره های همایش
اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
برگزارکننده دانشگاه زنجان
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://conf.isc.gov.ir/geographic
رایانامه geoc@email.com
تلفن 02433052299
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//