فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
برگزارکننده دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://ircem2016.com/
رایانامه ircem2016@gmail.com
تلفن 02833894621
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//