فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی مدیریت و علوم اسلامی
برگزارکننده دانشگاه علمی کاربردی
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://misconf.ir/
رایانامه info@misconf.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//