فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
برگزارکننده .
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://2intconf.com/
رایانامه info@2intconf.com
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//