فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده .
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://opak.ir/
رایانامه Omidaccounting@yahoo.com
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//