فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه علمی کاربردی
تاریخ برگزاری 1396/09/27
تارگاه http://hmconf.ir/
رایانامه info@hmconf.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/25
تاریخ برگزاری
1396/09/27