فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/09/24
تارگاه http://ichm.ir/
رایانامه info@ichm.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/10
تاریخ برگزاری
1396/09/24