فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس فقه، حقوق و علوم اسلامی
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/7/29
تارگاه lpsc.ir
رایانامه info@lpsc.ir
تلفن 02536648600
نشانی قم، خیابان کیوانفر، خیابان شهید مطهری، مجتمع تندیس، واحد 3232
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/7/24
تاریخ ارسال مقالات
1401/7/19
تاریخ برگزاری
1401/7/29