فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/7/29
تارگاه http://cehs.ir/
رایانامه info@cehs.ir
تلفن 02536648600
نشانی قم، خیابان کیوانفر، خیابان شهید مطهری، مجتمع تندیس، واحد 32-32
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/7/24
تاریخ ارسال مقالات
1401/7/19
تاریخ برگزاری
1401/7/29