فهرست دوره های همایش
همایش ملی رسالت جوانان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب
برگزارکننده اداره کل ورزش و جوانان استان قم
تاریخ برگزاری 1401/5/21
تارگاه http://sssir.ir/index.php
رایانامه info@sssir.ir
تلفن 02536648600
نشانی قم، انتهای بلوار امام موسی صدر، اداره کل ورزش و جوانان، خانه جوانان استان قم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/5/21
تاریخ ارسال مقالات
1401/5/21
تاریخ برگزاری
1401/5/21