فهرست دوره های همایش
کنفزانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل، شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی و شرکت بنیان انصار آرتا
تاریخ برگزاری 1401/3/12
تارگاه baku.confnashr.ir
رایانامه s.saebniya@gmail.com
تلفن 09033845167
نشانی اردبیل، کارشناسان، بلوار علی دایی، بالتر از میدان وصال، خیابان مدیریت، دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/3/10
تاریخ ارسال مقالات
1401/3/8
تاریخ برگزاری
1401/3/12