فهرست دوره های همایش
اولین همایش علمی پژوهشی توسعه . ترویج فرهنگ و هنر ایران
برگزارکننده موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان و شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
تاریخ برگزاری 1401/4/30
تارگاه art.confnashr.ir
رایانامه s.saebniya@gmail.com
تلفن 09138123696
نشانی اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 66، موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/1/25
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/20
تاریخ برگزاری
1401/4/30