فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
برگزارکننده مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل و شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
تاریخ برگزاری 1401/4/16
تارگاه www.ensani.confnashr.ir
رایانامه s.saebniya@gmail.com
تلفن 04533617097
نشانی اردبیل، بزرگراه شهید سلیمانی، جنب اداره کل پست، نبش خیابان خیرین، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/4/12
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/8
تاریخ برگزاری
1401/4/16