فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، مرکز علمی تقدیس
تاریخ برگزاری 1400/12/26
تارگاه http://www.confep.ir/fa/
رایانامه iran.confep@gmail.com
تلفن
نشانی مازندران - ساری - کیلومتر 7 جاده دریا - موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1400/9/21
تاریخ برگزاری
1400/12/26