فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا
برگزارکننده موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری 1400/12/05
تارگاه https://mscs.apadana.ac.ir/fa/
رایانامه conf@apadana.ac.ir
تلفن 36987 (071)
نشانی شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/11/3
تاریخ ارسال مقالات
1400/11/4
تاریخ برگزاری
1400/12/05