فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در برق و مهندسی پزشکی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری 1400/08/27
تارگاه https://eme.apadana.ac.ir/fa/
رایانامه conf@apadana.ac.ir
تلفن 36987 (071) داخلی 113
نشانی شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/08/15
تاریخ ارسال مقالات
1400/07/30
تاریخ برگزاری
1400/08/27