فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی آپادانا
تاریخ برگزاری 1400/09/29
تارگاه https://ce.apadana.ac.ir/fa/
رایانامه conf@apadana.ac.ir
تلفن 36987 (071)
نشانی شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/8/26
تاریخ ارسال مقالات
1400/8/27
تاریخ برگزاری
1400/09/29