فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم
برگزارکننده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تاریخ برگزاری 1400/07/25
تارگاه https://drd.iranrhdm.ir/
رایانامه drd.hamayesh@gmail.com
تلفن 88657026 داخلی 828
نشانی تهران-میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/6/22
تاریخ ارسال مقالات
1400/6/23
تاریخ برگزاری
1400/07/25