فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه http://nmps2.ir/
رایانامه info@nmps2.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/10
تاریخ برگزاری
1396/12/18