فهرست دوره های همایش
نخستین دوره همایش بین المللی پژوهش های علوم مدیریتی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی حکمت
تاریخ برگزاری 1400/06/19
تارگاه http://ichm.ir/
رایانامه info@ichm.ir
تلفن 02536648600
نشانی قم-خیابان شهید کیوانفر-خیابان شهید مطهری-مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1400/06/12
تاریخ ارسال مقالات
1400/06/12
تاریخ برگزاری
1400/06/19