فهرست دوره های همایش
هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/4/17
تارگاه http://ssconf.ir/
رایانامه info@ssconf.ir
تلفن 025-37710520
نشانی قم-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید مطهری- خیابان شهیدان حسنی-مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/4/7
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/10
تاریخ برگزاری
1401/4/17