فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
برگزارکننده دانشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1401/4/17
تارگاه http://mngc.ir/
رایانامه info@mngc.ir
تلفن 025-36648600
نشانی قم-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید مطهری-خیابان شهیدان حسنی- مجتمع تندیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1401/4/7
تاریخ ارسال مقالات
1401/4/10
تاریخ برگزاری
1401/4/17