فهرست دوره های همایش
ششمین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکننده موسسه همایش گستران سبزواران
تاریخ برگزاری 1400/03/06
تارگاه http://hgconf6.ir/
رایانامه conf.gostaran@gmail.com
تلفن 03443219775
نشانی کرمان، جیرفت
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1400/3/3
تاریخ ارسال مقالات
1400/3/1
تاریخ برگزاری
1400/03/06