فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی بینالود و تحت حمایت سیویلیکا
تاریخ برگزاری 1399/11/22
تارگاه http://ecoaconf.ir/fa/
رایانامه
تلفن 05134230578
نشانی جزیره کیش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/10/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/10/30
تاریخ برگزاری
1399/11/22