فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/08/27
تارگاه www.icrc2017.ir
رایانامه info@icrc2017.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1396/8/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/8/20
تاریخ برگزاری
1396/08/27