فهرست دوره های همایش
نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
برگزارکننده شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ برگزاری 1399/08/01
تارگاه http://upmc9.um.ac.ir/
رایانامه upmc9@um.ac.ir
تلفن ۰۵۱۳۱۲۹۱۰۹۴
نشانی مشهد، میدان شهدا، ساختمان تالار شهر،طبقه یک، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد-کدپستی: 9133683112
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/7/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/6/15
تاریخ برگزاری
1399/08/01