فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
برگزارکننده شرکت همایش نگاران شریف
تاریخ برگزاری 1399/07/30
تارگاه https://iscivil.ir/fa/home
رایانامه info@iscivil.ir
تلفن ۰۲۱۴۴۲۲۹۲۶۱
نشانی خیابان ستارخان، مجتمع اداری صدف واحد 55
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/6/25
تاریخ ارسال مقالات
1399/6/15
تاریخ برگزاری
1399/07/30